Nyomtatás
Kategória: Projekt leírás
Találatok: 2039

A projekt lényegi elemeinek összefoglalója

Aktív lakosok keresése
Célja: megtalálni minden akcióterületi településen azokat, akik hajlandók bekapcsolódni a közösségi tevékenységekbe. Számukra felajánljuk a Közösségi munkás és önkéntes koordinátor (KÖZÖK) tréningen való részvételt.

KÖZÖK tréning
Célja: képessé tenni a kiválasztott helyi aktív lakosokat hogy közösségi munkát végezzenek településükön.

Közösségi beszélgetések
Célja: a település lakosságának és a mélyszegénységben élők aktivizálása, közösségi folyamat fenntartása, erőforrások azonosítása, cselekvési terv készítése.

Internetes aloldal
Célja: az információáramlás és a projekt eseményeinek elektronikus formában történő biztosítása. Célcsoport: közvetlenül az akcióterület településein élők és közvetetten a projekt iránt érdeklődők.

Mediáció tréning
Célja: helyben (az akcióterületen) legyen legalább 5 fő, mediációs módszert alkalmazó szakember kiképzése.

Civil érdekképviselet fejlesztése
Célja: a társadalmi kapcsolódások, civil kezdeményezések megerősítése, a társadalmi szereplők/szervezetek közötti együttműködések ösztönzése, valamint az akcióterületen mélyszegénységben élők érdekeinek megjelenítése és hatékony képviselete a helyi tervezési, fejlesztési, döntési folyamatokban.

Szakmai műhely
Célja: A projektben résztvevő helyi szakemberek számára szakmai támogatás, fejlesztés, közösségi folyamat szakmai támogatása.

Esetmegbeszélés
Célja: Az esetmegbeszélés célja a segítő tevékenység tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák „teamben” való megbeszélése, illetve a team segítséget adjon az esethozó személyes érzelmeinek a megértéséhez, az adott probléma kreatív megoldásához. konzultációs alkalmak biztosítása

Tapasztalatcserék, látóutak
Célja: A mélyszegénységben élők, az aktív lakosok megismertetése más helyeken jól működő modellekkel, továbbá szakmai, kommunikációs és kapcsolatépítési ismeretek bővítése, képességfejlesztés az önkormányzati/kisebbségi önkormányzati vezetők, képviselőtestületi tagok és önkormányzati alkalmazottak, humán közszolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetői és alkalmazottai, civil szervezetek, egyházak képviselői számára.

Közösségi beszélgetések
Célja: a település lakosságának és a mélyszegénységben élők aktivizálása, közösségi folyamat fenntartása, erőforrások azonosítása, cselekvési terv készítése.

Konzultációk, tanácsadások
Célja: Az életvezetési technikák, ismeretek bővítése, az önellátás képességének javítása, a foglalkoztathatósági, tanulási és mobilitási készségek erősítése, fejlesztése.

Hírlevél kiadása és terjesztése
Célja: a közösségi folyamat nyilvánosságának fenntartása, lakosság bevonása, információnyújtás.

Partnerségi fórumok
Célja: a településeken megtalálható önkormányzat, civil szervezetek, intézmények közötti együttműködés a közösségi folyamat támogatására, a mélyszegénységben élők és a lakosság javaslatainak településszintű megfogalmazása.

Mediációs szolgáltatás
Célja: konfliktuskezelés.

Számítógép-kezelő képességfejlesztés, szomszédsági önkéntes tréning, önkéntes felkészítés, szociális gazdaság, zöld gazdaság, közösségi vállalkozás képességfejlesztés
Célja: Képességfejlesztés az akcióterület településein élők, különös tekintettel a mélyszegénységben élő csoportok, családok, egyének számára a szükségletfeltárás során már megfogalmazódott igények, lehetőségek és erőforrások szerint.

Szupervízió
Célja: A projektben résztvevő szakemberek számára személyiségfejlesztés, kiégés megakadályozása, saját mentálhigiénéjének karbantartása.

Közösségi rendezvények, egészségügyi szűrő alkalmak, szomszédsági napok
Célja: A mélyszegénységben élők bekapcsolása a település közösségi életébe, előítélet és konfliktusoldás, egészségi állapot romlásának megakadályozása, az önkéntesség, a közösségi vállalkozás, a környezetvédelem és a zöld gazdaság eszméjének és lehetőségeinek népszerűsítése, tudatosítása.


Projekt adatok:

A projekt időszaka: 2011.november 1 – 2014. május 31.
A támogatás összege: 93.685.602 FtAz együttműködő szervezetek bemutatása:

A Zöld Kör és az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület (mint konzorciumi partner) 2011. november 1. – 2014. május 31. között a Sárospataki és Tokaji Kistérség 7 kistelepülésén komplex szociális településfejlesztési projektet valósít meg, mely kiterjed:
A Zöld Kör küldetése:

A Zöld Kör elődszervezete, a Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör azzal a céllal jött létre, hogy komplex környezetvédelmi, oktatási és településfejlesztési programokkal segítsük Hajdúböszörmény és térsége környezeti állapotának javítását, természeti értékeinek megőrzését. A Zöld Kör a környezet- és természetvédelem komplex, társadalmi felfogásából kiindulva elsősorban a környezeti nevelésre és szemléletformálásra, valamint a helyi közösségi erőforrások mobilizálására helyezi a hangsúlyt. Egyesületünk kiemelt figyelmet fordít a legsúlyosabb környezeti és szociális problémákkal küzdő, szegregált lakossági-önkormányzati együttműködések kialakítására. A Zöld Kör 1991. óta végzi tevékenységét. Székhelyünk Hajdúböszörményben található, emellett Debrecenben környezeti tanácsadó irodánk működik, valamint Bodrogolasziban (a projekt akcióterületének részét képező településen) telephellyel rendelkezünk (vízitúrabázis a Bodrog partján). Az Egyesület munkáját 5 fő állandó munkatárs, valamint 5-6 önkéntes segíti.


Céljaink és fejlődési lehetőségeink:


Az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 1989-ben alakult a debreceni Csapókerti Közösségi Házban. Az évek során komoly tapasztalatokat szerzett a szociális és közösségi szolgáltatások fejlesztése terén. Új intézményi modellt hozott létre, és 2005-ig segítette működését, mely magában foglalta:
• családsegítő-, gyermekjóléti szolgáltatásokat,
• ifjúság perifériára sodródó csoportjaival való foglalkozást,
• idősgondozás feladatait,
• közösségfejlesztést, közösségi munkát,
• non-profit szervezetek segítését,
• közművelődési feladatokat,
• lakossági szolgáltatásokat,
• önkéntes tevékenységek szervezését.

Főbb programjaink (1989-2005):

Főbb programjaink (2005-2007):


Célunk:
a társadalomban felmerülő problémákra, speciális igényekre megoldásokat találni. Hozzá kívánunk járulni az összetartó, befogadó és közösségi alapú társadalom megteremtéséhez, az önkéntesség, az aktív állampolgáriság, az európaiság elterjesztéséhez, megerősítéshez, továbbá a munkaerőpiacról kiszorult emberek reintegrációjához.

Tevékenységeinket:


new york cleaning service
best divorce lawyers in los angeles
usawebcompany.com
joomla templates
does green coffee bean extract work
acai berry benefits
free web hosting USA
fitness
omega 3 fish oil benefits